Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.08.2009 16:29 - Какви са перспективите пред американската икономика?
Автор: krizata Категория: Бизнес   
Прочетен: 3429 Коментари: 7 Гласове:
4

Последна промяна: 09.10.2009 14:45


За никого не е тайна, че икономиката на САЩ се крепи на подкрепата от страна на държавата. Дефицитът на бюджета на САЩ достигна 10% от БВП, а потребителят получи от държавата за последните 12 месеца допълнително 1,2 трлн. долара, което удържа потребителските разходи от рязко падане, въпреки че те намаляваха с рекордни за следвоенния период темпове, като съкращаването на разходите на глава от населението за последната година достигна до 2,7%.

Без държавна помощ потенциалния спад на търсенето в САЩ можеше да достигне до 13-15% на годишна база, а спада на БВП можеше да превиши 15%. Активното участие на държавата помогна на икономиката да задържи катастрофалните сценарии за развитие на събитията.

Но в тази ситуация, има един достатъчно сложен момент, а именно как САЩ ще съкращават дефицита на бюджета и до какви последствия може да доведе това. А ще се наложи той да се съкращава, тъй като в противен случай американската икономика ще се сблъска с много сериозни проблеми при привличане на капитали, което ще доведе до невъзможност за изпълнение на задълженията по своите растящи дългове.

За да могат доходите на населението да достигнат до нивото на стимулите, които са предоставени от държавата, е необходим тригодишен стабилен и устойчив ръст на американската икономика и ръст на потреблението, за което сега даже не се мечтае, още повече в условията на рекордна безработица. Но САЩ не разполагат с такова време от три години, тъй като те не могат да поддържат дефицита на текущото равнище три години, поради това, че такъв режим ще унищожи системата на държавни финанси – такава емисия тя просто няма да издържи.

Едно интензивно кредитиране би могло да поддържа системата в такава ситуация, но кредитния сектор също се намира в много сложно положение. Фактически кредитирането се поддържа от ФРС за сметка на активното вливане на ликвидност във финансовата система. При това властите поставят противоречиви задачи: от една страна те искат банките да увеличават кредитирането, от друга искат оценката на рисковете да е адекватна и да не се допусне банките да надуят нов балон, а това едновременно е невъзможно.

Предишните темпове на увеличение на кредита са възможни само при условие на игнориране на кредитните рискове. Или банките отново ще раздават кредити на всички, които поискат, или обемите на кредитиране ще остават достатъчно ниски. Такива инструменти като секюритизация, използване на CDS не намаляват рисковете от кредитирането, те просто ги преразпределят вътре във финансовата система, създавайки представа за намаление на кредитния риск. Освен това банките не горят да кредитират, тъй като качеството на заемополучателите в условията на рязко увеличаваща се безработица катастрофално намалява.

Тук има още един фактор, освен че банките трябва да поискат активно да раздават кредити, също така потребителите трябва да поискат да ги взимат и активно да потребяват. В този аспект също се наблюдават сериозни проблеми: според едно допитване 2/3 от американците не планират да теглят нови кредити, като едновременно върви процес на съкращаване на потреблението (дори в условията на изключително мощната му подкрепа от страна на държавата).

На какво разчитат американските власти в тази ситуация разкри министърътна финансите Тимоти Гайтнър, който сподели че основен акцент се поставя върху предположението, че икономиката щесе възстановява постепенно и бавно, (всъщност тя ще стагнира, тъй като в основата наръста на показателите ще бъдат държавните разходи).

Предвид очакваната стабилизация на ситуацията и ръста на склонността към инвестиции правителството планира да съкрати фискалните и други стимули и да съкрати дефицита на бюджета. Това ще предизвика бавно възстановяване на икономиката в продължение на няколко години спериоди на спад и ръст, като това всъщност ще е период на дълга стагфлация.

Такова развитиеби било напълно логично, ако бяхме в обикновена рецесия, в каквито сме попадали в последните години. Но по пътя на реализация на такъв сценарий на събитията имамного подводни камъни. 

Първо - това е кредитния сектор. Такова възстановяване предполага съхранениена ниските процентни ставки и лоялни условия на кредитиране. Тъй като текущатакредитна маса е сформирана в условия на активно кредитиране иигнориране на кредитния риск, то поддържането на това ниво може самопри условие на също такова игнориране на риска, или поемане на риска от страна на властите.

Вдадения момент точно такава е и реализацията, ФРС поема рисковете, създава сепрограма за изкупуване на токсични активи. Въпроса е, какво после да се прави с тезиактиви, тъй като рисковете са останали, те просто са преминалиот частния сектор в държавния, подривайки основата – системата на държавните финанси.

Планира се да се изчистят балансите на банките, но предишните обеми на кредитиранеса възможни, само ако банките отново започнат да трупат на балансите си тези същитетоксични активи. Потребността от кредит съществува основно от странана нисконадеждните заемополучатели, без чието въвличане в процеса на кредитиране,да се говори за възстановяване на търсенето ще е още твърде рано.

Другата странана медала се явява лихвата За да бъде активизирано потреблението е необходимодългосрочните лихви да останат на ниски нива, което в условиятана голям дефицит на бюджета е практически недостижимо. Повишаването налихвите може да предизвика нов крах на кредитната система, а то (повишаването) ще настъпив момента, в който се появи риск от инфлация и първи признаци на потребителскаактивност.

Всъщност, властите в САЩ не могат да допуснат силна активизацияна ситуацията, тъй като ще им се наложи рязко да ожесточат монетарната политика, а това ще събори цялата пирамида от дългове, това вече се случи след последния цикъл повишения на лихвитена ФРС. Така че, да се говори за скорошно възстановяване е твърде рано.

Второ – това е способността на правителството да привлича средства за финансиране на дефицитите. Риска от инфлация ще способства за намаляване на доверието към долара, затова поддържането на ниски лихвени равнища няма да се получи. А при възстановяване, тези рискове във всички случаи ще се появят, при това достатъчно бързо, тъй като стоковите пазари отдавна се превърнаха в инвестиционни, т.е. реагират на ситуацията по-бързо, по-рано от момента, в който в икономиката стават промените.

Т.е. инфлацията ще се появи по-рано, от момента в който ще видим реално подобрение на икономическите процеси, а това ще накара властите да действат твърдо, в противен случай инфлационните процеси могат да излязат от контрол.

В условията на текущото състояние на системата на държавни финанси, която е поела върху себе си значителна част от кредитните рискове и осигурява важна роля при формиране на доходите на населението, такова развитие на събитията е равно на самоубийство.

Системата на държавните финанси на САЩ се крепи само на доверието към нея. Ако кризата от 2007 - 2008 година бе съпроводена от загуба на доверието в частния сектор, то загубата му в държавния сектор ще бъде фактически крах на цялата система.

Допълнителен негативен фактор ще е процеса на излизането в пенсия на поколението от “бейби бума”. Този процес започна през 2008 г. и пика ще достигне към 2012-2014 година. За никого не е тайна, че именно пенсионните фондове са основните държатели и купувачи на дългове на правителството на САЩ, в процеса на нарастване на пенсионните плащания ресурсите на пенсионните фондове ще се изтощават, което ще ограничи техните възможности по изкупуване на дълговете на правителството.

Това търсене може да се замести с емисии, но не за дълго, тъй като това ще засили инфлационните процеси.

 Трето – това е потребителя и неговата готовност за потребление. Засега населението на САЩпродължава стремително да съкращава потреблението, даже в условията на ситуация, в коятодържавата формира значителна част от потребителския доход, опитвайки се по този начинда задържи спада на потреблението.

Същността е в това, че потребителят можеда привикне да икономисва и спестява, още повече, че за това спомагазначителното обезценяване на инвестициите в бъдещето (частично те се формирахаза сметка на пазара на недвижими имоти, частично за сметка ръста на финансовите и другите активи).

Падането на цените на фондовите пазари, загубите на кредитните пазари и падането на цените нажилищата обезцени активите на американците, което ги кара да попълват загубите,като активно натрупват спестявания. 

Ако населението окончателно се откаже от активно потребление и съответно от кредити,които са основния двигател на американската икономика, впродължение на много години, никакви вливания на държавата няма да могат да възстановятситуацията.

Тя може да бъде изменена само чрез повишаване на инфлацията иотрицателни реални процентни ставки. Ако населението се сблъска с това, чеспестяванията се обезценяват, то ще търси възможности за използването импо други начини. Т.е. властите трябва да формират инфлационни очаквания, нотова води до много сериозни последствия за държавната система на финанси, коетоще доведе до повишаване на лихвите, вкарвайки потребителя и икономиката в нова вълна на кризата.

Всъщност, американците нямат вариант за преминаване към стабилен ръст. Главната задача, която те ще си поставят за решаване е стабилизацията на ситуацията поне на текущите равнища, поддържайки икономиката на повърхността колкото се може по-дълго.

Ако това се случи, близките години ще бъдат наситени с кратки периоди на подеми и спадове, за което и говори министъра на финансите на САЩ Т. Гайтнер. Но това няма да бъде възстановяване, а ще бъде тежък период на изменения и адаптация на системата.

Ще им се отдаде ли да балансират между инфлацията и дефлацията достатъчно дълго – оттова ще зависи перспективата за близките няколко години. Ясно е едно, тозипроцес е невъзможен без постепенното латентно, или открито съкращаванена потреблението в САЩ и ще се съпътства от намаляване на средния жизнен стандарт.

Затова тези, които се надяват на бърз изход, ще бъдат разочаровани – изход от тази ситуация е невъзможен.

Потреблението трябва съществено да се съкрати преди даможем да говорим за възстановяване. Опасността се заключава в това,че на американците няма да се отдаде да балансират по ръба (за това е достатъчно простода бъде изгубено доверие в системата), постепенно съкращавайки потреблението.

СамостоятелноАмерика не може да премине по този път, това е възможно само при подкрепа отстрана на другите участници в световната финансова система. Ако икономиката не бъде удържана на повърхносттаи доверието бъде изгубено, ще видим крах на световната система на финанси,на първо място системата на държавни финанси, в сравнение с който последното рухване на финансовите пазари ще изглежда само като леко препъване.Тагове:   криза,


Гласувай:
4
01. анонимен - Какви са перспективите пред американската икономика?
15.09.2009 22:27
loshi
цитирай
2. emil60 - Макар и трудно, разбирам че
03.10.2009 11:38
перспективите пред американската икономика и нейното фактическо развитие в бъдеще предизвикват изменения в различни посоки и върху световната икономика. Би ми било интересно точно как?
цитирай
3. анонимен - хахаха, бравос
24.10.2009 22:38
Прочетох с удоволствие статията и трябва да кажа, че отдавна не се бях забавлявал така. Толкова много щуротии и откровени псевдоикономически глупости накуп не бях чел от времето, когато от любопитство преглеждах стари статии отпреди 1989 в годишника на варненския бивш ВИНС /Икономическия университет/. Все така дерзайте, ще наминавам да се развеселявам сегиз-тогиз. :)
цитирай
4. swanlake - WOW, Тази статия гъмжи от откровено ...
25.11.2009 01:58
WOW,
Тази статия гъмжи от откровено невежество.Ние българите от всичко разбираме и да се чуди човек как така става ,че често сме на опашката по благополучие. За кризата в Америка,за банките на Америка и за това кое е възможно и кое не, би било добре да дават квалифицирано мнение ако не специалисти, то поне живеещи там и то от много години , а не посетили Америка за студентска бригада хора.
Статията няма нищо общо с действителността-казвам го и като човек живял там повече от 10 години и като специалист в една от засегнатите в статията области.Съжалявам-дано не съм Ви засегнала,но не мога да мълча пред откровени неистини. Нищо лично.
цитирай
5. анонимен - Печат
17.02.2010 21:54
Спокойно. Американците печатат пари вече. И ще го правят и в бъдеще.
Няма пари ли? Ами ето ви пари. Единствения проблем е инфлацията. Но и това не е сериозен проблем. Доверието в САЩ е високо. В моменти на кризи, се купуват долар. Цената му се качва. С инфлацията нещата ще се компенсират на едно стабилно ниво.
цитирай
6. анонимен - КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПАРИТЕ...
22.04.2010 23:14
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПАРИТЕ И ФИНАСОВАТА СИСТЕМА

Това е заглавието на книга, която дава една непозната за болшинството хора картина за света.

Препоръчвам да се чете на цял екран (долу на екрана има бутон за тази цел).

Когато се гледа видео, кликнете на белия лист първо веднъж и след това стартирайте видеото.

С колелцето на мишката се прелистват страници също, както и с кликане и издърпване на листа в долния ъгъл.

В случай, че видеото не тръгва, с десния бутон кликнете върху видео екрана и след това settings - отметка на зеленото - Аllow и Remember. В случай, че видеото не стартира, кликнете няколко пъти върху play бутона.http://www.whoami-publishing.com/book_flip/index.html
цитирай
7. анонимен - Книгата във формат pdf.
22.04.2010 23:18
Можете да свалите книгата от този линк:

http://whoami-publishing.com/book.zip

Големина 320 MB!

Книгата КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПАРИТЕ И ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА е уникална! Тя съчетава знанието от много различни източници по един нов не обикновен начин. Качеството на написаното е мултиплицирано от подредеността на знанието, което придава завършеност на пъзела ПАРИ, БАНКИ и ФИНАНСОВА СИСТЕМА, така грижливо скрит от изобилната информация по темата. Уникалността и идва и от факта, че съчетава писаното слово и документалното спиритуално, арт, и филмово изкуство, което буквално дава на думите, и мислите в книгата картинност, която съчетана с музиката, гласовете, и информацията, поднася на ново ниво исторически факти, които от своя страна, водят читателя до осъзнатост за важните неща, за които си струва живота ни.

Ето как започва книгата:

''Задавали ли сте си въпроса, защо съществуват парите? Какво са парите? От кога са въведени в употреба, в човешките взаимоотношения? Какви свойства, какви характеристики имат, за да бъдат признати от всички народи като основно разплащателно средство, за обмяна на стоки и услуги? Какво са използвали хората в далечни времена като пари? Защо не се преподава в училище науката за ПАРИТЕ?

Знанието е сила! Парите са сила! Знанието за парите e една от силите, която ни дава възможността да бъдем свободни, независими, с повече време за търсене на щастието, любовта и отговорите на важните въпроси в нашия живот. Кои сме ние? Защо сме се родили? Къде отиваме след пребиваването си на земята?

И така, защо съществуват парите?''

Сухата фактология, която си позволявам да дам е, че в книгата, която е във формат pdf (използвам последна версия на Adobe Reader 9, която може да се изтегли безплатно от сайта www.adobe.com), има откъси от 8 филма, награждавани от различни филмови фестивали. Съчетанието и хронологията на текст и видео показва задълбочено и концентрирано познание от колосална по обем информация, която е представена в 160 страници и филмови части с общото времетраене - около час.

И накрая в едно изречение:

Прочитането на книгата е уникално ПРЕЖИВЯВАНЕ, и ви дава основата за взимане на правилни решения във валутната търговия, финансовия свят, а и в живота!

Приятно четене!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: krizata
Категория: Други
Прочетен: 2720977
Постинги: 764
Коментари: 5983
Гласове: 7074
Блогрол
1. Икономическата криза слага края на една система
2. 5 (пет) цента за литър бензин!
3. Икономическата криза - шанс за възраждане на България
4. Китай – световна работилница, но само дотук?
5. Правителствата на Големите излязоха на път без изход
6. Дянков ни готви съдбата на Исландия
7. Параванът рейтингови агенции
8. Обама и банкерите кръстосват шпаги
9. България сама пожела да влезе в криза!
10. Барозу показа на Бойко "кой в България е шефът”!
11. Да поумуват, да помъдруват, пък да си ходят!
12. Светът – в рецесия или в системна криза?
13. Страхът от кризата
14. МВФ вече не е за ниска инфлация
15. България - Беларус: кой сега е номер едно?
16. Университетски преподаватели - за кризата у нас и по света
17. Mr Dyank_off и изпускащи парата вулкани
18. Безпътицата на монетаристката идеология
19. Кризата предстои - една продукция на Валентин Фъртунов с мое телефонно включване след 16 минута
20. Една продукция на Валентин Фъртунов с мое телефонно включване след 41 минута!
21. Пред сп. Тема: Няма заговор за ръста на цените.
22. Искам да съм негър в щата Алабама...
23. Една продукция на Валентин Фъртунов - коментар по темата Беларус с мое включване след 31 минута!
24. "Четвъртата власт" една продукция на Валентин Фъртунов - мое включване след 18 минута
25. САЩ готвят спец операция срещу Европа
26. "Неолиберализмът" - една продукция на Валентин Фъртунов; моето включване е след 23 минута
27. Разпасаната либерастия
28. 3 мои участия в "10 степен по Рихтер" - една продукция на Валентин Фъртунов
29. Капитализмът изживява последната си криза
30. Analyse comparative de l’Ukraine et de la Bulgarie