Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.11.2015 16:31 - МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА
Автор: krizata Категория: Други   
Прочетен: 3085 Коментари: 9 Гласове:
3


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

В условия на задълбочаваща се глобална икономическа криза, за нашата страна е стратегически важно да намери полагащото й се място в световната система за разделение на труда, чрез комплекс от мерки от системен характер, определящи дългосрочните приоритети на развитие, за да се спре деиндустриализацията и демографската катастрофа и за да се поеме по пътя на устойчивото развитие и благоденствие за гражданите.

В тази връзка, и за да се разберат изходните позиции, е полезно да се направи един сравнителен анализ на състоянието на българската икономика, от една страна, и на съпоставими икономически системи, като в случая ще приемем като обекти за сравнение съседните балкански държави.

Такъв анализ е необходим, за да се види динамиката на стопанското развитие на всяка една от тях през последните няколко десетилетия, да се определят изходните позиции и достигнатото равнище, както и последиците от него.

Заставайки на позициите на 70-те години от XX век ние виждаме една българска индустрия, която по своя капацитет и произвеждана продукция изпреварва двете си съседки Гърция и Турция, взети заедно.

По това време, относително малката за световните мащаби икономика на България, създаваща около една стотна от планетарната добавена стойност (днес по същия показател имаме около една хилядна) е високотехнологичен придатък на втората по размери икономика на Земята, снабдявайки я както със съвременно за епохата машинно оборудване, най-вече в областта на информационните технологии, така и със селскостопански продукти, произведени в ефективно функциониращи аграрно-промишлени комплекси, прилагащи висока степен на специализация и концентрация. България вече има една от най-големите и модерни атомни централи в света, а износът й на военна продукция осигурява годишни чисти доходи за повече от милиард тогавашни американски долара.

В същото време полуфеодална Турция (имах възможността да прекарам там почти година през 1995) и раздираната от вътрешни конфликти Гърция изостават значително след експреса на българската икономика. Интересен факт е, че по време на т.н. „Голяма екскурзия“ от 1989 г., повече от половината от напусналите страната ни наши сънародници, отправили се в търсене на ново щастие в съседна Турция, се прибират в България, разочаровани от икономическото и социално равнище в държавата, обещавала им блестящи перспективи за лична реализация.

Не по-различно е тогавашното положение и в Гърция, откъдето след гражданската война и политическите репресии емигрират хиляди гърци, част от които намират новата си Родина в България, радваща се по това време на значително по-висок жизнен стандарт от този в южната ни съседка.

В края на 80-те и началото на 90-те години на XX век това статукво рязко се преобръща и държавата ни влиза в тежка икономическа и социално-политическа криза, преминаваща в тотална деиндустриализация и демографска катастрофа, като този процес е свързан с принудителното ни откъсване от системата за разделение на труда, в която дотогава бяхме участвали с производства генериращи висок дял на добавена стойност в продукцията. България беше изтласкана от традиционните си пазари, като в голяма степен те бяха заети от някога изостаналата Турция, чието главно предимство пред страната ни беше, че като един от победителите в Студената война имаше възможност да провежда независима национална икономическа политика, на фона на целенасоченото водене към банкрут, чрез раздробяване и пълна дерегулация, на българската индустрия.

Освен това, след валутната паника през 1997 г., България беше вкарана във валутен борд, който постепенно все по-мощно затяга примката около врата на българската икономика и  вече осемнайсет години спира всякаква стопанска инициатива, облагодетелствайки единствено държавната чиновническа клептокрация, получаваща доходите си във все по-„силни“български левове.

Още през 50-те години на XX век Евгени Матеев доказва пряката връзка между цената на националната валута и обществената производителност на труда, пропорция, чието съотношение за страната съвсем не дава основания за продължаващото укрепване на нашата парична единица.

Тук е уместно да разгледаме конкретен пример, демонстриращ влиянието на динамиката на валутния курс върху възможностите на съответната икономика да осигурява условия за реализация на производства, способни да се конкурират както на общите европейски, така и на глобалните пазари.

Да вземем две различни икономики, първата е по-богата – Германия, а втората – по-бедна – България. Двете страни се различават по това, че в първата стопанските връзки и взаимодействия са по-интензивни, съществува по-висока степен за разделение на труда, съответно – по-висока специализация и концентрация на производствата. В развиващата се икономика преобладава семейният и дребен бизнес, наподобяващ в голяма степен занаятчийското произвоство, има висока степен на раздробеност както в селското стопанство, така и в индустрията, и услугите. Нагледно ситуацията може да бъде представена чрез Фигура 1:

 

image

Фигура 1

 

Гъстотата на мрежата демонстрира интензитета на икономическите връзки и взаимодействия във всяка от системите. Подобно различие особено ясно се демонстрира при възможност за мигновено сравнение на икономическата активност между различните стопанства – например, при полет между София и някое от летищата на Германия най-силно впечатление прави именно много по-високия наблюдаван интензитет както по отношение на транспортните комуникации, така и на бизнес-активността в развитата страна, дължащи се и на много по-високата плътност на населението, притежаващо покупателна способност. За сравнение, можем да отбележим, че в България, освен няколкото големи градски агломерации, в които по хаотичен начин е натъпкано остатъчното ни трудоспособно население, цялата останала територия на страната е обитавана почти изцяло от граждани в извънтрудоспособна възраст, както и от хора, които по една или друга причина не могат да се впишат в посочените по-горе градски агломерации или да емигрират в чужбина.

Сега, нека конкретно разгледаме влиянието на валутния курс върху възможността в една страна, при сложила се производителност на труда, да бъдат развивани едни или други производства, прилагащи различно равнище на технологична сложност и, съответно, степен за разделение на труда (Таблица 1).

 

Таблица 1

 

Германия

България

съотношение в производителността

курс на валутите

 

валута евро

валута лев

 

 

Жито

1 ч.ч.

2 ч.ч.

1/2

1 евро = 2 лв

Кухненски прибори

2 ч.ч.

6 ч.ч.

1/3

1 евро = 3 лв

Хладилници

3 ч.ч.

12 ч.ч.

1/4

1 евро = 4 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобили

100 ч.ч.

няма производство

 

 

 

Горната таблица демонстрира, че за различните категории продукти, потенциално възможни за развиване в една или друга страна, съществуват различни съотношения в производителността на труда за всяка от страните. Така например, в хипотетичния пример пропорцията между производителността на труда при производството на жито в развитата и развиващата се икономика е 1/2 (тоест, единица жито в хипотетичната развита икономика се произвежда за 1 човекочас, а в бедната – за 2 човекочаса), за следващата категория продукти – кухненските прибори – е 1/3 (тоест, единица кухненски прибори в хипотетичната развита икономика се произвежда за 2 човекочаса, а в бедната – за 6 човекочаса), за хладилниците е 1/4 (тоест, единица хладилници в хипотетичната развита икономика се произвежда за 3 човекочаса, а в бедната – за 12 човекочаса) и т.н., за да се стигне до производството на автомобили, което за развиващата се страна технологично не е възможно[1]. Приемаме, че в развитата икономика 1 ч.ч. = 1 €, в развиващата се 1 ч.ч. = 1 лв.

В този случай, в ролята си би трябвало да влезе регулирането на съотношението между различните валути, от страна на паричните власти в развиващата се страна. Ако в нашия хипотетичен пример бедната страна има претенции да реализира производство, например, на хладилници, нейните власти, отговарящи за икономическата политика, трябва да осигурят валутен курс в съотношение 4 лв за 1 евро.

Приемането на другата стратегия, при която свободните пазарни сили се оставят хаотично да изградят структурата на националната икономика, води до специализация на бедната страна в производства, в които съотношението в производителностите между едни и същи продукти е най-близко. Неслучайно в последните едно-две десетилетия България постепенно се превръща в един от най-големите производители и износители на зърно, както и в дестинация за нискобюджетен туризъм, при който не се изисква прилагане на високи туристически технологии.

Основният проблем от тази стратегия е шоковото създаване на огромни маси от излишно население, което, ако не може или не желае да работи в сектори като зърнопроизводство или туризъм, е принудено да емигрира в чужбина, в търсене на „по-достойна трудова реализация”. Във връзка със задълбочаването на глобалната икономическа криза, обаче, подобен приток на имигранти към развитите страни ще става все по-проблематичен.

За сравнение можем да отбележим, че за изминалото десетилетие турската лира е загубила около половината от стойността си към лева, но това по никакъв начин не е довело до емигрантски вълни към страната ни откъм Босфора, каквато се наблюдава от България в посока към индустриално развития Запад, а Турция се радва на продължаващ икономически просперитет.

Практически, механизми, подобни на действащите у нас, се наблюдаваха и в гръцката икономика в годините след влизането й в Еврозоната. Постепенно местните производители, загубили защитата си чрез възможността за девалвация на драхмата, губеха и конкурентните си позиции в борбата с далеч по-мощните европейски корпорации, което принуждаваше правителствата да трупат все по-големи дългове в опити да съхранят, и в известна степен, да повишат, стандарта на живот на вече „европейска“ Гърция. Този финансов трик беше употребяван до момента, в който лихвите на основните капиталови пазари падаха, което даваше възможност за преструктуриране на заемите с едновременно разширяване на тяхната база.

Прилаганата в момента политика на продължаващо затягане на коланите при южните ни съседи не е нищо друго освен провеждане на вътрешна девалвация, която става единствено възможна при липса на собствена национална валута. Тоест, с подобна политика се постигат всички отрицателни ефекти от пълноценната девалвация, без да се виждат сериозни перспективи за постигане и на положителните ефекти от нея. Подобна политика на вътрешна девалвация провеждаше и екипът на Симеон Дянков в първите години на икономическата криза.

Изхождайки от подобни, екзогенни за българската икономика, фактори и тенденции, пред страната ни трябва да бъдат поставени за решаване следните по-важни приоритетни мероприятия за излизане от дълбоката икономическа криза и демографска катастрофа[2], които преживява страната ни.

1.)   Привличане и връщане в пределите на Родината на елитната българска емиграция - хора, които носят в себе си огромен научен и професионален потенциал, които могат да бъдат мотора за възраждане на страната ни. Разбира се, за тази цел трябва да се осъществи система от мерки, включваща и инвестиране на сериозни финансови средства в развитие на държавно контролирани производства. Такава политика за връщане на нашите съотечественици може с едно действие, да ни превърне в лидери в някои от най-иновативните съвременни производства, като например аутсорсинга на софтуерни продукти, и да ни даде сериозни сравнителни преимущества пред преките ни конкуренти на световните пазари.

2.)   Възстановяване на българската индустрия чрез преоткриване на изоставените, но контролирани дълго време преди това от нас, пазари. Някои от страните извън т.н. „Златен милиард” в много отношения са ни достатъчно близки, тъй като съвсем доскоро, от историческа гледна точка, с голяма част от тях поддържахме тесни връзки, изграждахме общ мироглед, съществуваха междуличностни връзки и отношения. Недалновидно е да не се използва натрупаният, от предишните поколения българи, човешки капитал в тази област, разчитайки единствено на все по-стагниращите пазари на Западна Европа и САЩ – страни, които ни разглеждат основно като ресурс на работна сила за собствените си икономики и като пазар за реализация на част от нискокачествените си продукти.

3.) Стимулиране на вътрешното търсене чрез система от мерки, за съхраняване на все още оцеляващите родни производства и на тяхна база изграждане на мощна икономика, съобразяваща се със съвременните реалности за устойчиво развитие.

4.) Преразглеждане на дълбоко компрометираните монетарно-либерални рецепти, унищожили реалния сектор на икономиката в много развити държави и довели ги до колосални суверенни дългове. 

5.) Изграждане на системно координирано национално стопанство, в което експортно ориентираните производства, в съчетание с развит вътрешен сектор на услугите, да могат да осигурят достойно място за всеки малък български човек и да върнат самочуствието ни на една от гениалните нации, определяли доскоро направлението на постъпателно развитие на човечеството.

Алтернативата е в близкото десетилетие да повторим съдбата на Гърция, която от няколко години е изправена пред стената на държавния банкрут, и която много анализатори обвиняват, че за бедите си е виновна единствено и само тя. За съжаление, пътят, по който е поела България, с трупането на нови дългове изключително за потребление, без производствени инвестиции и без мисъл за бъдещето, води директно към съдбата на южните ни съседи.

------------------------------
Доклад, представен в рамките на конференция "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие".[1] Крайният монтаж на автомобили в Ловеч не може да се счита, от гледна точка на националната ни икономика, за производство от началния до крайния етап на създаване на продукта,  тъй като изключително дългият производствен цикъл от осигуряването на суровини и материали, до получаването на отделните детайли за сглобяване на автомобилите се извършва извън страната ни.

[2] По време на всички войни, които България води през целия XX век, тя губи по-малко свои граждани, отколкото през последния четвърт век.
Гласувай:
3
01. atanasio - Г-н Хитов
08.11.2015 21:09
ще си позволя да ви кажа ,че трябва да се прави разлика когато се говори шпред доктори по икономика и когато трябва да се обяснява на хора които нямат икономическо образование ,и Айнщайн го е казал добре - ''говорете така ,че и баба ми да ви разбере''

И преди ви писах ,че девалвацията на лева е най-малкият проблем тоест трябва да се остави за последно и Аржентина се отказа от борда 2002год. но износа и беше 2,5 пъти повече от вноса а у нас търг. баланс е отрицателен(7млрд.лв.) и като процент от БВП е по-голям от на САЩ

Хубавото е ,че с Русия имаме около 5млрд.лв. отрицателно салдо основно за енергийни ресурси и затова съм описал какво да се направи - https://www.facebook/atanas.shalapatov/posts/1436573383287558

Проф.д.ик.н.Иван Ангелов го кзва хубаво - ''Разликата във по БВП на човек от населението (т.е. по обществена производителност на труда) и по средна заплата на заето лице с тези в ЕС е огромна (съответно 45% и 22-23%) и противоречи на всякаква икономическа логика и на елементарната справедливост - http://avtorski.pogled/article/62475/Trevozhni-misli-za-Balgariya

Проф.Ангелов - Конкурентоспособността на нашата икономика зависи не толкова от високите заплати, а от големите енергийни, материални, транспортни и други разходи за единица продукция, от лошо управление на национално и фирмено равнище, от кражби и корупция

Данни на Евростат за 2010 г. страната ни потребява 853.774 кг. нефтен еквивалент за 1 000 евро БВП.За сравнение – енергийната интензивност на датската икономика например е 104.05 кг. нефтен еквивалент за единица БВП ,Ирландия (112.367 кг.) и Великобритания (115.469 кг.) - естествено това не е точен критерий защото финансовата ''индустрия'' влиза във БВП.
Още факти ''за производството на продукция за 1000 долара в България се изразходват 2.6 тона условен петролен еквивалент, в Естония е 0.4 т, в Хърватска - 0.5 т, - http://www.iki.bas/english/CVita/angelov/prognosis2020/016Chapter14.htm
цитирай
2. atanasio - продължение на коментрар №1
08.11.2015 21:17
Темата е голяма но е срам и позор да внасяме 80% от хранителните стоки

''Според експерти на Световната банка, за слабо развитите страни са допустими защитни мита максимум до 20%. Американски и европейски учени твърдят, че са необходими по-високи мита, вносни квоти или субсидии, защото разликата в производителността между слабо развитите и високо развитите страни сега е много по-голяма от 20%.... - http://www.iki.bas/english/CVita/angelov/No248.htm

''Според икономистите на МВФ когато делът на доходите на най-богатите 20% от населението на тези страни се увеличава с 1% , то растежът на БВП се покачва едва с 0,08% в следващите 5 години. В същото време увеличение с 1% при доходите на най-бедните 20% в тези икономики води до 0,38% увеличение на растежа'' - http://www.investor/drugi/338/a/mvf-povishavaneto-na-neravenstvoto-zabavia-ikonomicheskiia-rastej-196827/

Още факти - ''Как изхвърлихме 10% БВП на боклука'' - http://www.24chasa/Article.asp?ArticleId=3254752

Проф.Улф за мин.заплата тоест България трябва да е минимум 500лв. - http://www.dokumentalni/?p=3383

ДАЖЕ ВЕЧЕ НЕ МИ СЕ ГОВОРИ(ПИШЕ) но трябва да се преповтаря защото положението е страшно

Според мен първо трябва да се знае как са откраднати десетки трилиони - https://www.facebook/atanas.shalapatov/posts/1442612112683685

За да знаят хората какво да искат от политиците (с петиции,референдуми и т.н. конституц.права)

Започва се със забрана на офшорките ,данък върху лихвите по държ.дългове и ''данък Тобин'' - http://avtorski.pogled/article/52579/Vampirite-na-finansovoto-kazino

с цел 6% бюдж.излишъци които се инвестират в точно определени неща – https://www.facebook/atanas.shalapatov/posts/1436573383287558

за да се избегне петролната катастрофа - https://www.facebook/atanas.shalapatov/posts/1431029987175231

и глобалното затопляне - https://www.facebook/atanas.shalapatov/posts/1494171174194445
цитирай
3. atanasio - Г-н Хитов
08.11.2015 21:26
споменавам ви винаги заради прекрасната ви статия за системната криза

и повече хора вече го проумяват(коментар №17) - http://www/analizi/91/a/diavolyt-v-dylga-205607/

Икономическата криза се задълбочава а според мен тепърва ще започва

На научната конференция на МВФ през ноември 2013год. екс финан.м-р на САЩ проф. Лари Съмърс и нобелиста Пол Кругман предложиха отрицателни лихви но и това няма да подейства защото трябва нова система - ресурсно базирана и планирана екологична икономика и ''Пари без лихва и инфлация'' - http://bgeconomist/2013-04-28-20-17-49/173-lihvata-rak-na-obshtestvoto.html

Може и и лихви ако банките са държавни или нек ада са частни но тотални регулации като закона ''Глас-Стигъл'' от 1933год. ,и т.н. ,и таван на печалбите и заплатите на банкстерите и т.н. финан.спекуланти

През 2011 г. беше публикувана интересна книга на Richard Heinberg, The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality - http://richardheinberg/bookshelf/the-end-of-growth-book - авторът поставя потресаваща диагноза: човечеството е достигнало фундаментална повратна точка в икономическата си история. Траекторията на разширението на индустриалната цивилизация се сблъсква с неподлежащи на обсъждане природни граници. По-нататъшният растеж ще бъде блокиран от три фактора: изчерпване на ресурсите, екологични ограничения и смазващия обем на дълга. Тези взаимодействащи си ограничители, пише Хайнберг, ще ни принудят да преоценим заветните икономически теории и да преосмислим парите и търговията вместо да продължаваме да преследваме невъзможното – безкрайно увеличение на БВП

''Къде се провалиха икономистите'' - Rex Weyler, съосновател на Greenpeace International също добре го казва - http://greentech-bg/?p=2147

За да функционира сегашната световна финан.система с лихвите и т.н. доходност трябва постоянен растеж но това е невъзможно - НАУЧНО ДОКАЗАНО(1-2-3 закон на термодинамиката и т.н. историческо-иконом. факти )
цитирай
4. atanasio - Г-н Хитов
08.11.2015 22:04
сега се сетих за един ваш постинг - http://krizata/biznes/2009/08/04/istinata-za-systoianieto-na-amerikanskata-i-svetovnata-finan.374449

за последното изречение тоест става въпрос за умишлени действия за ''зла воля'' и не може да стоим със скръстени ръце и гледаме ,и аз затова съм събрал фактите как са ограбвани хората - https://www/atanas.shalapatov/posts/1442612112683685

''Чарлз Фъргюсън е удостоен с „Оскар” за документалния си филм „Вътрешна афера” (2011)........Има много доказателства, че през последните трийсет години финансовият сектор в Щатите се е превърнал в мошеническа индустрия......С напредването на дерегулацията секторът стана още по-неетичен и опасен, пораждайки още по-големи финансови кризи и още по-нагла престъпност'' - http://e-vestnik/20501/hishtnicheska-natsiya/

В филма ''Вътрешна афера'' се обяснява добре и за премахването 1999год. на закона ''Глас-Стигъл'' от 1933год. за разделяне на банкирането и т.н. казани просто умишлено ги направиха твърде големи за да не може да фалират тоест да се спасяват от данъкоплатците

Професора също обяснява добре как Бернарке и Грийнспан като шефове на ФЕД са отказали да контролират и спрат измамата - https://www/watch?v=-FRvpsBL6Vs&feature=youtu.be


ТРЯБВА ЯСНО ДА СЕ КАЖЕ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ И НА ПЪРВО МЯСТО Е ЗАБРАНА НА ОФШОРКИТЕ ,и защото са нелоялна конкуренция и т.н. ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НА ФИНАНСОВИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ плюс таван на заплатите и печалбите като Англия едно време - 100% данък за доход над 1млн. а таван за печалбата ще насърчи инвестициите и в енерг.ефективност и разпределението(заплатите на работниците)

ФАКТИ - през 2012г. разликата в дохода на средния топ мениджър и средния му работник в САЩ е нараснала над девет пъти – от 30 пъти в края на 70-те години, до 277 пъти днес.
Средното почасово възнаграждение от 1975 до 2010 г. е пораснало 10 пъти по-малко от производителността.

''през периода между 1979 г. и 2007 г. доходите на средните 60% са се покачили с по-малко от 40% докато инфлацията е била 186%.'' - http://ekipbg/kak-centralnite-banki-prichinyavat/

СТАВА ВЪПРОС ЗА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

За да се върти колелото на икономиката трябва крайно търсене а то се стимулира с кредитиране или разпределение и т.н. ,и т.н. икономиката е особена ,сложна и социална наука - http://bg.wikipedia/wiki/Икономика_%28наука%29
цитирай
5. x111 - "самочуствието ни на една от ...
10.11.2015 23:42
"самочуствието ни на една от гениалните нации"

Това твърдение изобщо не е вярно и е направо комично."Една от гениалните нации" стана такава благодарение на петдесетгодишните дотации и достъп до пазарите на Великия Съветски Съюз.
Едно безвъзвратно отминало време.
цитирай
6. krizata - Приятелю, Всяко чудо има своите ...
11.11.2015 11:22
Приятелю,
Всяко чудо има своите обективни предпоставки! Предполагам, не смятате, че успехът на другите държави, които искате да дадете за пример, се дължи на хубавите очи на техните обитатели или на повечето мозъчни гънки под черепните им кутии!

x111 написа:
"самочуствието ни на една от гениалните нации"

Това твърдение изобщо не е вярно и е направо комично."Една от гениалните нации" стана такава благодарение на петдесетгодишните дотации и достъп до пазарите на Великия Съветски Съюз.
Едно безвъзвратно отминало време.

цитирай
7. x111 - до кризата
11.11.2015 15:32
Естествено не смятам.Последните 25 години доказаха тази теза.
цитирай
8. x111 - Приятелю, Всяко чудо има своите ...
11.11.2015 16:22
krizata написа:
Приятелю,
Всяко чудо има своите обективни предпоставки! Предполагам, не смятате, че успехът на другите държави, които искате да дадете за пример, се дължи на хубавите очи на техните обитатели или на повечето мозъчни гънки под черепните им кутии!

x111 написа:
"самочуствието ни на една от гениалните нации"

Това твърдение изобщо не е вярно и е направо комично."Една от гениалните нации" стана такава благодарение на петдесетгодишните дотации и достъп до пазарите на Великия Съветски Съюз.
Едно безвъзвратно отминало време.Поздравления за графиките,особенно за фигура №1.Може да добавим и още една пропорция корелираща с плътността на населението в произволен кластер за разделение труда-това е "концентрацията и средното разпределение на основния капитал на единица площ,единица територия или квадратен километър".Тази пропроция решава така наречения "витринен въпрос" или защо едни територии изглеждат и се управляват по-добре от други.
С Уважение,Ваш последовател.
цитирай
9. krizata - Напълно съгласен: Може да д...
11.11.2015 19:42
Напълно съгласен:

Може да добавим и още една пропорция корелираща с плътността на населението в произволен кластер за разделение труда-това е "концентрацията и средното разпределение на основния капитал на единица площ,единица територия или квадратен километър".Тази пропроция решава така наречения "витринен въпрос" или защо едни територии изглеждат и се управляват по-добре от други.
С Уважение,Ваш последовател.
[/quote]
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: krizata
Категория: Други
Прочетен: 2719822
Постинги: 764
Коментари: 5983
Гласове: 7074
Блогрол
1. Икономическата криза слага края на една система
2. 5 (пет) цента за литър бензин!
3. Икономическата криза - шанс за възраждане на България
4. Китай – световна работилница, но само дотук?
5. Правителствата на Големите излязоха на път без изход
6. Дянков ни готви съдбата на Исландия
7. Параванът рейтингови агенции
8. Обама и банкерите кръстосват шпаги
9. България сама пожела да влезе в криза!
10. Барозу показа на Бойко "кой в България е шефът”!
11. Да поумуват, да помъдруват, пък да си ходят!
12. Светът – в рецесия или в системна криза?
13. Страхът от кризата
14. МВФ вече не е за ниска инфлация
15. България - Беларус: кой сега е номер едно?
16. Университетски преподаватели - за кризата у нас и по света
17. Mr Dyank_off и изпускащи парата вулкани
18. Безпътицата на монетаристката идеология
19. Кризата предстои - една продукция на Валентин Фъртунов с мое телефонно включване след 16 минута
20. Една продукция на Валентин Фъртунов с мое телефонно включване след 41 минута!
21. Пред сп. Тема: Няма заговор за ръста на цените.
22. Искам да съм негър в щата Алабама...
23. Една продукция на Валентин Фъртунов - коментар по темата Беларус с мое включване след 31 минута!
24. "Четвъртата власт" една продукция на Валентин Фъртунов - мое включване след 18 минута
25. САЩ готвят спец операция срещу Европа
26. "Неолиберализмът" - една продукция на Валентин Фъртунов; моето включване е след 23 минута
27. Разпасаната либерастия
28. 3 мои участия в "10 степен по Рихтер" - една продукция на Валентин Фъртунов
29. Капитализмът изживява последната си криза
30. Analyse comparative de l’Ukraine et de la Bulgarie